Stěžovatel (Vaše údaje)

Broker

* povinné údaje k identifikaci brokera

Podnět

Rozhodné skutečnosti je třeba doložit.

nebo

Přílohy

K návrhu přikládám tyto přílohy (prosím nahrejte):

Přiložte kopie dokladů, které máte k dispozici, tj. především kopii smlouvy, kopie vzájemné korespondence, popřípadě další dokumenty, které považujete za důležité a o které opíráte svůj nárok.

Doklady prokazující pokus z Vaší strany řešit sporné otázky s brokerem (reakce brokera, doklady o jeho postupu) ještě před vyplněním a odesláním tohoto formuláře výrazně usnadňují řešení Vašeho případu. Věnujte proto označení a doplnění těchto dokladů na tomto místě zvýšenou pozornost.

Vaše prohlášení

SČS Vás neprodleně vyrozumí o odpovědi či o zahájení nebo případně o odmítnutí mimosoudního řešení Vašeho sporu.

SČS se v průběhu zpracování Vaší stížnosti na Vás může také obrátit s žádostí o doplnění anebo o upřesnění Vámi poskytnutých informací a může Vás požádat i o potřebnou součinnost při řešení Vašeho případu.