Tisková zpráva: ČNB vs. finfluenceři. Osloví obměněná rada mladou generaci?

Tisková zpráva: ČNB vs. finfluenceři. Osloví obměněná rada mladou generaci?

V minulém týdnu došlo k mediálně sledované obměně bankovní rady ČNB. Pozornost médií této události je v současné krizové době logická. ČNB sešlápla razantně brzdu monetární politiky a země má jedny z nejvyšších úrokových sazeb v EU a přetrvávající vysokou inflaci. Další vývoj monetární politiky národní banky proto logicky zajímá širokou veřejnost. ČNB má ovšem vedle monetární politiky řadu dalších důležitých pravomocí, jako je dohled nad kapitálovými trhy. Je proto vhodné v souvislosti se změnami v jejím vedení věnovat pozornost i výhledům v oblasti finančních a kapitálových trhů.

Dva roky pandemie COVID nás přinutily využívat digitální technologie. Vedle online výuky, pracovních schůzek a streamování zábavy narostl zájem také o platformy online investování a další finanční technologie. Na dresech velkých sportovních týmů u nás i jinde ve světě lze stále častěji spatřit loga velkých brokerských online platforem či dokonce platforem dedikovaných kryptoměnám. Online se začalo investovat například i do umění a vznikl i nový obor NTF. V letech pandemie a lockdownů se investování rozšířilo a výrazně oslovilo i mladou generaci. To vše bylo navíc podpořeno celosvětově uvolněnou monetární politikou centrálních bank, která vedla k tomu, že investování se mohlo zdát být snadné i pro úplné začátečníky.

S obratem monetárních politik a sentimentu na trzích se dostáváme do zcela jiné reality. Nové platformy a začínající drobní investoři zatím znali jen prostředí levných peněz a proměna tohoto faktoru tak pro ně bude stěžejním zatěžkávacím testem. Na straně drobných investorů bude umocněna potřeba obezřetného přístupu k sestavování investičních profilů a schopnosti investorů volit investiční strategie, které skutečně odpovídají jejich investičním dovednostem a schopnosti nést rizika investování.

Nová situace bude ale také zatěžkávací zkouškou vypovídající o dosavadním přístupu ČNB při udělování licencí a dohledu nad subjekty působícími na kapitálovém trhu. Tato zkouška odhalí, jak nás dosavadní nastavení regulace kapitálového trhu, a zejména dosavadní míra obezřetnosti věnovaná výkonu dohledu, dokáže chránit v krizových dobách. Zároveň se nabízí otázka, jak by se ČNB mohla efektivněji zapojit například do posilování finanční gramotnosti napříč populací. Přísnost regulatorních požadavků na poskytování předsmluvních informací či na vyplnění investičního dotazníku totiž sama o sobě ještě nemusí znamenat změnu v reálném životě. Pokud se regulací požadované úkoly v praxi formalizují, mají jen malý efekt. K jejich reálnému využití je zapotřebí posílení finanční gramotnosti. Na mladou generaci zatím ovšem často mají mnohem větší vliv influenceři (či v oblasti financí specificky tzv. finfluenceři) než uznávaní ekonomičtí odborníci či zástupci institucí, jako je ČNB.  Bude zajímavé sledovat, zda s novým obsazením bankovní rady ČNB dojde v této oblasti k nějakým posunům.

Posláním Ambasadora investorů, na jehož činnosti se podílí Spotřebitelské fórum se Sdružením českých spotřebitelů, je naslouchat retailovým obchodníkům na kapitálových trzích, kteří mají připomínky ke svému brokerovi, resp. poskytovateli obchodní platformy. Domníváte se, že vaše potíže nebyly nebo nemohou být přímým jednáním vyřešeny? Ambasador investorů vám může pomoci zprostředkovat řešení a odpovědět na vaše základní dotazy i případné stížnosti.

Komentář Kryštofa Kruliše, předsedy správní rady Spotřebitelského fóra, z.ú., původně uveřejněný dne 13. června 2022 na www.Roklen24.cz: https://roklen24.cz/cnb-vs-finfluenceri-oslovi-obmenena-rada-mladou-generaci/

prudilova