Tisková zpráva: tři otázky, které byste si měli položit před nákupem kryptoměn – komentář Kryštofa Kruliše

Tisková zpráva: tři otázky, které byste si měli položit před nákupem kryptoměn – komentář Kryštofa Kruliše

Bitcoin a další kryptoměny si v posledních letech získaly širokou pozornost médií a postupně i veřejnosti. Čím dál více lidí a firem o nich uvažuje nejen jako o platebních prostředcích, ale i nástroji pro investování. Svým dílem tomu napomáhá i současná pandemie a přijatá opatření, při kterých se nákup virtuálních hodnot na pár kliků z bezpečí domova nabízí ještě více než kdy předtím. Každý investor, který přemítá, zda za část svých úspor nenakoupit bitcoin či další kryptoměny by si měl nejprve udělat čas a sám sobě položit následující tři otázky.

První otázka míří na to, co si o kryptoměnách skutečně myslí. Považuje je za nadějný způsob využití technologie blockchain s reálnou dlouhodobou budoucností, či za neudržitelné finanční schéma obdobné letadlu, kterému v bližším či delším časovém horizontu nutně dojde palivo zájmu jeho nadšených podporovatelů a čeká ho pád způsobený nelítostným znovunastolením sil zemské přitažlivosti? Před koupí kryptoměn je dobré si o kryptoměnách něco přečíst. Při výběru je důležité myslet na relevanci zdroje a vyváženost argumentace pro a proti. Po strávení určitého času si například zkoumavý investor může poznamenat, že nad kryptoměnami se vznáší možnost regulace, která by mohla přinést dodatečná pravidla pro jejich využití. Zároveň si lze zjistit, že do bitcoinu poslední dobou investují i někteří velcí firemní hráči. Mezi nejvýznamnější patří automobilka Tesla. Poslední informace může někoho přesvědčit o reálné dlouhodobé budoucnosti bitcoinu; pro jiného to však může být naopak varovný signál, že skutečně může jít spíše o letadlu podobné finanční schéma, třeba proto, že samotnou Teslu a její tržní valuaci považuje za technologický hype bez dlouhodobé udržitelnosti. Názor si bude muset každý udělat sám za sebe a za své peníze, protože to už k investování patří.

Když už investor ví, co si o kryptoměnách myslí, měl by si také uvědomit, jak jejich nákup zapadá do jeho investorského profilu. Vyplnění dotazníku, ve kterém si investor vyjasní svou odolnost vůči investičnímu riziku a investiční horizont, je dnes již běžným prvním krokem před investováním s institucionálním obchodníkem na finančních trzích. Před nákupem kryptoměn však investora k tomuto myšlenkovému cvičení nikdo nenutí. Přesto by si měl investor zvažující kryptoměny dotazník na svůj investiční profil udělat. Při tom si odpovědět na otázky proč investuji, jak emočně zpracuji případný pokles hodnoty kryptoměn a zda a kdy budu potřebovat investované peníze zpět? A ve vlastním zájmu by si měl odpovědět co nejpravdivěji. Dělá to sám pro sebe, resp. pro své budoucí já, které by se při nenadálém výkyvu zakoupené kryptoměny muselo potýkat s důsledky předchozího rozhodnutí. Pokud investor z dotazníku vyjde jako velmi konzervativní či konzervativní, na spekulaci na růst bitcoinu či dalších kryptoměn by měl ve vlastním zájmu raději rovnou zapomenout.

Pokud investora sebezpytování v předchozích dvou krocích neodradilo, měl by v posledním kroku ještě pro sebe vyřešit, jak se zajistí před ztrátou přístupu ke svému bitcoinovému (či jinému) účtu? U kryptoměn bývá přístup k investici vázán na znalost klíče (privátního a veřejného). Veřejný klíč si lze představit jako telefonní číslo simkarty a soukromý klíč jako pin k ní. Vše samozřejmě v mnohem složitější podobě dlouhé řady písmen a čísel. Přirovnání k simkartě však pokulhává, protože návštěva operátora s občanským průkazem kvůli zapomenutému klíči u bitcoinu nepřipadá v úvahu. Investor by si tak měl předem promyslet, jak se zálohovat pro případ zapomenutí klíče či aby byl zajištěn přístup jeho dědiců k investovaným prostředkům. Na trhu se nabízí například hardwarové peněženky a trezory na bitcoin a další kryptoměny. Pro někoho mohou fungovat i mnohem prostší způsoby jako je poznamenání klíče na kus papíru. Heslo si také můžete zapsat a uložit do bezpečnostní schránky u banky, pak by investora v případě ztráty paměti i klíče od schránky mohlo zachránit prokázání totožnosti občanským průkazem. Stejně jako u předchozích otázek je však vhodné si způsob zabezpečení před větší investicí do kryptoměn řádně a s rozvahou promyslet.

Posláním Ambasadora investorů, na jehož činnosti se podílí Spotřebitelské fórum se Sdružením českých spotřebitelů, je naslouchat retailovým obchodníkům na kapitálových trzích, kteří mají připomínky ke svému brokerovi, resp. poskytovateli obchodní platformy. Domníváte se, že vaše potíže nebyly nebo nemohou být přímým jednáním vyřešeny? Ambasador investorů vám může pomoci zprostředkovat řešení a odpovědět na vaše základní dotazy i případné stížnosti.

Komentář Kryštofa Kruliše, předsedy správní rady Spotřebitelského fóra, z.ú., původně uveřejněný dne 24. 7. 2020 na www.Roklen24.cz: https://roklen24.cz/tri-otazky-ktere-byste-si-meli-polozit-pred-nakupem-kryptomen/.

prudilova