Vyčetli jsme z výroční zprávy ČNB: Pokuty hráčům na finančním trhu rostou se složitostí moderního investování

Vyčetli jsme z výroční zprávy ČNB: Pokuty hráčům na finančním trhu rostou se složitostí moderního investování

V Praze, duben 2020

ČNB vloni udělila rekordní objem pokut aktérům domácího finančního a kapitálového trhu. Je to dobrá, nebo špatná zpráva pro české drobné investory a spotřebitele?

Podle výroční zprávy za rok 2020 vydala 163 sankčních rozhodnutí a vydala pokuty přesahující 66,5 milionu korun. Nejvíce loni hřešilo bankovnictví, alespoň podle objemu pokut, když 20 milionů bylo uloženo Expobank CZ za „závažné nedostatky řídicího a kontrolního systému“. Pokutu 1,5 milionu korun pak dostala ČSOB.

Druhou nejvíce pokutovanou oblastí byl kapitálový trh. Komerční banka na tomto poli sklidila 2 miliony korun za neuchovávání záznamů telefonické komunikace se zákazníky. Společnosti Sberbank CZ byla za stejné pochybení a za porušení zákona o směnárenské činnosti uložena dokonce pokuta 2,5 milionu.

V sektoru emitentů cenných papírů bylo uloženo několik pokut za veřejnou nabídku dluhopisů bez uveřejnění prospektu cenného papíru. Nejvyšší z nich byly uloženy společnostem DRFG a.s. (5 mil. Kč) a SMART Capital, a.s. (1 mil. Kč).

V oblasti neoprávněného podnikání byla společnosti Investment Bureau s.r.o. uložena pokuta 3 mil. Kč za poskytování investiční služby přijímání a předávání pokynů, obhospodařování majetku zákazníka a poradenství týkající se investičních nástrojů.

Vzrůstající počet regulatorních řízení a objem sankcí může být dán do souvislosti s čím dál komplikovanější legislativou a přeregulovaností finančního a kapitálového trhu.  Podle takových názorů je těžké vyhovět všem nařízením, zvlášť když účastníkům trhu připadají nejednoznačná. 

Na stranu druhou, minulý rok byl specifický také tím, že na trhu rostla poptávka drobných investorů po investičních aktivech a instrumentech, a to při zprostředkování a realizaci formou online. Objevila se také řada nových investičních a tradingových aplikací pro mobilní telefony. Zájem fyzických osob vstupovat do samostatných investičních a obchodních aktivit dokládají i ohlasy z veřejnosti, které na Ambasadora investorů přichází od retailových investorů a klientů obchodních platforem.

V diskusích o regulaci na kapitálových trzích je tak souběžně možné nalézt logické argumenty svědčící o nadbytečnosti regulace, ale zároveň i o nedostatečnosti regulace.  Vše pak může připomínat klasickou otázku, zda bylo dříve vejce či slepice. Nebo zda je pomyslné vejce, tj. potřeba zavedení nové regulace, snášeno pomyslnou slepicí reprezentující skutečné potřeby účastníků na trhu, nebo je produkováno přímo z jiného vejce předchozí regulace, jejíž nejednoznačnost a složitost volá po dalším regulatorním předpisu. Ať už je skutečnost jakákoli, je pravděpodobné, že vysoká míra regulace a složitost předpisů nejen že nezmizí, ale s dalším rozšiřováním finančního trhu a jeho nástroji bude i nadále růst.

prudilova