Hráči bez oprávnění k investičním službám stále na českém hřišti

Hráči bez oprávnění k investičním službám stále na českém hřišti

V Praze, červen 2021

Klienti brokerů využívajících online obchodních platforem si dostatečně neprověřují jejich provozovatele, a svěřují tak své osobní údaje a mnohdy i finanční prostředky nedůvěryhodným subjektům. Ambasador investorů takové případy také registruje. 

Volání po regulaci ze strany klientů, resp. spotřebitelů těchto služeb, pak následuje mnohdy zbytečně. Jednak mohl oklamaný klient zneužití svých osobních údajů či ztrátě prostředků předejít prostou obezřetností, jednak legislativa v EU v současnosti již dost přísně reguluje poskytování investičních a dalších finančních služeb. V případě služeb neoprávněných subjektů však na záruky regulace spoléhat nelze.

Posledním takovým příkladem v ČR jsou aktivity Options tradex, před kterými varovala trh Česká národní banka. Options tradex nabízí obchodování s investičními nástroji typu CFD, FX a další prostřednictvím obchodní platformy prezentované na internetových stránkách https://optionstradex.com/.

„Subjekt, který provozuje platformu pod obchodní značkou Options tradex, nedisponuje v současné době oprávněním k poskytování investičních ani jiných služeb na finančním trhu v České republice, a ze strany České národní banky tak není dohlížen. Případná investice není ze zákona pojištěna,“ upozornila Česká národní banka.

Seznamy regulovaných a registrovaných subjektů přitom zveřejňuje na svých webových stránkách. Ověřit si, že poskytovatel služeb na takovém seznamu figuruje, by mělo být prvním krokem pro každého zájemce při rozhodování o využití daných online služeb.

Posláním Ambasadora investorů, na jehož činnosti se podílí Spotřebitelské fórum se Sdružením českých spotřebitelů, je naslouchat retailovým obchodníkům na kapitálových trzích, kteří mají připomínky ke svému brokerovi, resp. poskytovateli obchodní platformy. Domníváte se, že vaše potíže nebyly nebo nemohou být přímým jednáním vyřešeny? Ambasador investorů vám může pomoci zprostředkovat řešení a odpovědět na vaše základní dotazy i případné stížnosti.

Kontakt:

info@ambasadorinvestoru.cz

+420 261 263 574 (pondělí – pátek 9:00 – 12:00)

prudilova