Rok 2021 z pohledu ochrany investorů a na co si dát pozor při výběru platformy

Rok 2021 z pohledu ochrany investorů a na co si dát pozor při výběru platformy

V Praze, leden 2022

Investiční prostředí v roce 2021 ovlivňovala zrychlující se inflace po celém světě. Ta byla jednou z hnacích sil investorů a světové kapitálové trhy tak vloni zaznamenaly mnohé historické rekordy. Silně nadprůměrně rostly také akcie na domácím trhu. Na přelomu roku se sice začaly v bankách u nás objevovat nabídky spořících účtů s úroky nad 2,5 %, ale to je stále jen zlomek hodnoty roční inflace. Investice tak zůstávají hlavním způsobem, jak hodnotu úspor zachovat a případně je i rozmnožit, a spolu s nimi rostou i rizika, která jsou investoři ochotni podstupovat.

Začínající investoři by měli při správě svého portfolia vycházet z promyšlené strategie založené na zodpovědné znalosti svého investorského profilu a zejména upřímného sebepoznání své vlastní míry tolerance k riziku možného poklesu hodnoty investice.

Pro investice na finančních trzích je dále vhodné volit spolehlivou obchodní platformu. Základem by mělo být i ověření její registrace u příslušného regulátora. Seznam regulovaných a registrovaných subjektů finančního trhu u nás vede ČNB. Se zvýšeným zájmem o investování roste i počet podvodných nabídek od subjektů, které nejsou regulovány. Z praxe poradny Ambasadora investorů, který je k dispozici pro retailové investory, kteří mají připomínky ke svému brokerovi, resp. poskytovateli obchodní platformy, plyne, že pečlivé prověření platformy před zahájením investic je nezbytností. Investoři u neregulovaných platforem mohou čelit nejen podvodům, ale například i neoprávněnému zadržování finančních prostředků či výhrůžkám „smluvními sankcemi“ pro případ, že by investor své podezření na pochybné jednání chtěl nahlásit policii.

Po prověření registrace obchodní platformy by se investor měl seznámit také s pravidly investování na ní, aby v budoucnu nebyl překvapen specifickým ustanovením či poplatkem a mohl svá rozhodnutí činit již se znalostí všech podmínek. Pozitivní hodnocení platformy o způsobu vyřizování klientských stížností a připomínek a případně její otevřenost dobrovolné konciliaci, coby mimosoudnímu způsobu řešení klientských sporů, je také plusem, které investor může v budoucnu ocenit.

Posláním Ambasadora investorů, na jehož činnosti se podílí Spotřebitelské fórum se Sdružením českých spotřebitelů, je naslouchat retailovým obchodníkům na kapitálových trzích, kteří mají připomínky ke svému brokerovi, resp. poskytovateli obchodní platformy. Domníváte se, že vaše potíže nebyly nebo nemohou být přímým jednáním vyřešeny? Ambasador investorů vám může pomoci zprostředkovat řešení a odpovědět na vaše základní dotazy i případné stížnosti.

Kontakt:

info@ambasadorinvestoru.cz

+420 261 263 574 (pondělí – pátek 9:00 – 12:00)

www.ambasadorinvestoru.cz

prudilova