Dramatický nárůst investičních rizik je třeba odrazit i v pravidlech retailového investování

Dramatický nárůst investičních rizik je třeba odrazit i v pravidlech retailového investování

V Praze, březen 2022

Současné dění na Ukrajině zásadně otřáslo také světem investic, mění se vnímání rizika po celém světě a v regionu střední a východní Evropy o to více. Nárůst možných rizik a vznik rizik nových tak činí i z mnohých dosud zkušených investorů s dobrým rizikovým profilem velmi zranitelné investory.

Za daných podmínek může docházet k zásadnímu posunu ve vnímání jednotlivých termínů využívaných v investičních dotaznících. Například pojem „měnové riziko“ mohl získal v posledních dnech u řady investorů z našeho regionu zásadně jiný rozměr, než tomu bylo dříve. Zásadnější pokles hodnoty české měny navzdory tomu, že ČNB nastavila v poslední době úrokové sazby vysoko nad úrokové sazby sousedních ekonomik, čekal málokdo. Zároveň však platí, že měnovému riziku, resp. možnosti přelití propadu měny do inflace, zcela nemůže uniknout ani ten, kde se rozhodne „neinvestovat“ a své prostředky drží ve měně, ve které má příjmy i své náklady. Ukazují se ale také další nedostatky stávajících dotazníků. Například pojem geopolitické riziko dosud investiční dotazníky většinou vůbec nezmiňovaly.

Instituty investování je v prvé řadě vhodné brát jako nástroje, kterými se regulace snaží vyvinout tlak na obchodníky a investory, aby se náležitě zamysleli nad možnými riziky investování a věnovali dostatečný čas úvaze o možných dopadech do financí domácnosti v případě, že by investice musela být z podstatné části odepsána. Vyplňování investičního dotazníku by tak nemělo být jen o formálním zaškrtávání odpovědí na několika stránkách. Investor by měl být ve vlastním zájmu při vyplňování co nejvíce upřímný. Mít přiléhavě a upřímně vyplněný investiční profil je v zájmu zejména investora samotného. Proto je také vhodné svůj investiční profil každoročně aktualizovat. Aktualizace je také vhodná vždy, když dojde k nějaké podstatné změně okolností, ze kterých investor při sestavování profilu vycházel. Nemusí to přitom být jen změna na straně osobních financí, ale právě i případy, kdy se podstatně změní vnímání rizik ze strany investora, například s ohledem na dění ve světě, jako je tomu v těchto dnech. Pokud investorovi vyjde podstatně jiný profil, než měl předtím, nemusí to automaticky vést k okamžité změně celého portfolia, ale rozhodně by investor měl brát svůj nový profil v úvahu při následných investičních rozhodnutích.

Posláním Ambasadora investorů, na jehož činnosti se podílí Spotřebitelské fórum se Sdružením českých spotřebitelů, je naslouchat retailovým obchodníkům na kapitálových trzích, kteří mají připomínky ke svému brokerovi, resp. poskytovateli obchodní platformy. Domníváte se, že vaše potíže nebyly nebo nemohou být přímým jednáním vyřešeny? Ambasador investorů vám může pomoci zprostředkovat řešení a odpovědět na vaše základní dotazy i případné stížnosti.

Kontakt:
info@ambasadorinvestoru.cz
+420 261 263 574 (pondělí – pátek 9:00 – 12:00)
www.ambasadorinvestoru.cz

prudilova